A life split in two: (Re)discovering the story of the Ob-Ugrist László Knöpfler-Gombos

Kirjoittajat

DOI:

https://doi.org/10.33340/susa.124666

Abstrakti

This paper aims to collect the available information about László Knöpfler-Gombos’ life, with special attention to his role in assisting Bernát Munkácsi’s study of the Mansi language. The main finding of the paper is the identification of the linguist László Knöpfler with the correspondent László Gombos, as well as bringing to light available archival materials and family memories concerning him and his linguistic career.

Lähdeviitteet

A Magyar ENSZ Társaság minden faji megkülönböztetés ellen. 1967. Magyar Nemzet, 23 March, 1968. 6.

A párisi Sorbonne-on… 1948. Világ, 28 January 1948. 2.

Almanach 1933 = A magyar királyi Ferencz József-tudományegyetem almanachja az MCMXXXII – MCMXXXIII. tanévről. Szeged: Városi Nyomda és Könyvkiadó Részvénytársaság.

Antal, Márk. 1941. A kolozsvári zsidó gimnáziumok évkönyve az 1940-41. iskolai évről. Kolozsvár: Az iskola igazgatósága.

Antal, Márk. 1942. A kolozsvári zsidó gimnáziumok évkönyve az 1941-42. iskolai évről. Kolozsvár: Az iskola igazgatósága.

Apákról az utódokra szállott elhivatottság. 2018. Available: <https://www.milev.hu/kutatasblog/category/csalaacutedtoumlrteacutenet> (accessed 3 August 2022).

Aranyi, Józsefné. 1984. Nyelvtudós, író, újságíró. 1914. február 16-án, 70 éve született dr. Gombos László. (Manuscript.)

Az Új Tükör… 1977. Magyar Hírlap, 10 June 1977. 8.

Bach, Endre. 1943. A kolozsvári zsidó gimnáziumok évkönyve az 1942-43. iskolai évről. Kolozsvár: Az iskola igazgatósága.

Balassa, József. 1940. A Kalevala legújabb kiadása. Magyar Nyelvőr 69(2). 47.

Békés, Vera. 1997. A hiányzó paradigma. Debrecen: Latin Betűk.

Budapesti Központi Járásbíróság. 1948. Magyar Közlöny, 11 March 1948. 4.

Deme, László. 1949. Gombos László: A magyar szó regénye. Magyar Nyelvőr 73(1). 31–33.

DKA-022598 = Digitális Képarchívum: Gombos László. Available: <https://dka.oszk.hu/html/kepoldal/index.phtml?id=22598> (accessed 3 August 2022).

Domokos, Péter (ed.). 1990. Finnugor életrajzi lexikon. Budapest: Tankönyvkiadó.

ELTE Emlékhely. Dr. Knöpfler László. Available: <http://emlekhely.btk.elte.hu/profile/dr-Knöpfler-László/> (accessed 3 August 2022).

Fuchs, D. Rafael. 1947. A Pesti Izraelita Hitközség Gimnáiumának, Szent Domonkos utcai általános fiúiskolájának és gépészeti ipari középiskolájának évkönyve az 1946-1947. iskolai évről. Budapest: Az iskola igazgatósága.

Garai, Tamás. 1948. Magyarul beszél a “Hősök hajója”. Magyar Nap, 25 December 1948. 7.

Gidó, Attila & Sólyom, Zsuzsa. 2010. The surviving Jewish inhabitants of Cluj, Carei and Oradea. The survey of the World Jewish Congress in 1946. Cluj-Napoca: Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale.

Gombos, László. 1940. Lemminkejnen anyja. Hitrege. Turán XXIII(2). 66–69.

Gombos, László. 1941. Rokonaink – Kelet-Szibériában. Keleti Újság, 1 November 1941. 8.

Gombos, László. 1946a. A nyelvtudomány társadalmi tudomány. Magyar Nyelvőr 70(2). 37–40.

Gombos, László. 1946b. Az új nyelvelméletről. Magyar Nyelvőr 70(2). 73–74.

Gombos, László. 1946c. Nyelvtudomány a Szovjetunióban. Magyar Nyelvőr 70(4). 140–142.

Gombos, László. 1946d. A magyarság nyelvrokonainak kultúrélete a Szovjetunióban. Társadalmi Szemle I(1). 62–65.

Gombos, László. 1947a. A szovjet nyelvtudósok az emberi gyűlölködés ellen. Új Szó, 5 January 1947. 5.

Gombos, László. 1947b. “Egy nép, mely idegen népeket elnyom, nem lehet szabad”. Új Szó, 22 January 1947. 4.

Gombos, László. 1948. A magyar szó regénye. Budapest: Magyar Téka.

Gombos, László. 1962a. Algéria. Budapest: MTI Világpolitikai dokumentumok.

Gombos, László. 1962b. A német kérdés a bécsi csúcstalálkozó után. Budapest: MTI Világpolitikai dokumentumok.

Guszman, Györgyné. 1999. Survivor’s testimony by Mrs. György Guszman (neé Magdolna Knöfpler) about Norbert Knöpfler in the Central Database of Shoah Victims’ Names of the Yad Vashem Center. Available: <https://yvng.yadvashem.org/index.html?language=en&s_id=&s_lastName=kn%C3%B6pfler&s_firstName=norbert&s_place=&s_dateOfBirth=&cluster=true> (accessed 3 August 2022).

Havas, Ferenc. 2002. A marrizmus-szindróma: Sztálinizmus és nyelvtudomány. Budapest: Tinta.

Holocaust Survivors and Victims Database. László Knöpfler. Available: https://www.ushmm.org/online/hsv/person_view.php?PersonId=2658456 (accessed 3 August 2022).

Ilkei, Csaba. 2016. Újságírók, szerkesztők, sajtómunkások és az állambiztonság. Szerzői kiadás.

In memoriam Sziklainé Dr. Gombos Zsuzsanna (1950-2018). 2018. Available: <http://inyk.bme.hu/hirek/2018/09/17/in-memoriam-sziklaine-dr-Gombos-zsuzsanna-1950-2018> (accessed 3 August 2022).

Kalevala I–III. 1940. Translated by Béla Vikár. Budapest: La Fontaine Irodalmi Társaság

Kalevala-matiné. 1940. Pesti Hírlap, 28 March 1940. 8.

Kálmán, Béla. 1955. Munkácsi manysi hagyatéka. Nyelvtudományi Közlemények LVI. 295–297.

Kálmán, Béla. 1971. Megjegyzések az “Irányzatok és tanulságok” c. cikkhez. Nyelvtudományi Közlemények LXXIII(2). 362–364.

Kálmán, Béla. 1979. Munkácsi Bernát vogul szótára. In Kálmán, Béla & Sebestyén, Árpád (eds.), Magyar Nyelvjárások XXII (A Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Évkönyve), 123–126. Debrecen: Kossuth Lajos Tudományegyetem.

Kálmán, Béla. 1980. Mutatvány Munkácsi Bernát vogul szótárából. Nyelvtudományi Közlemények LXXXII. 297–302.

Kenyeres, Ágnes. 2001. Magyar életrajzi lexikon. Available: <https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-magyar-eletrajzi-lexikon-7428D/> (accessed 3 August 2022).

Knöpfler, László. 1934. Bujdosók. Színházi Élet. 1934(41). 143.

Knöpfler, László. 1936. A vogul kérdőmondat szórendje. Budapest: Hungária.

Knöpfler, László. 1937. Mesterem a két világ országútján. Libanon II(5). 141–144.

Lappföldön jártam. 1977. Magyar Hírlap, 17 November 1977. 8.

Lytkin, Vaszilij. 1930. A többesszám -jas (-jos) és -jan képzői a permi nyelvekben. Magyar Nyelvőr LIX(3–4). 76–77.

Magyar-norvég kulturális csereprogram. 1967. Népszabadság, 20 May 1967. 12.

Margit néni postája. 1926. Tündérvásár, 24 October 1926. 15.

Munkácsi, Bernát & Kálmán, Béla. 1986. Wogulisches Wörterbuch. Budapest: Akadémiai Kiadó.

Nagy izgalom az egyetemeken a kérvények tömeges visszautasítása miatt. 1932. Ujság, 13 September 1932. 3.

Népköltészet a Szovjetunióban. 1947. Új Szó, 11 February 1947. 2.

Personal Column. 1941. Ujság, 2 February 1941. 9.

Personal Column. 1945. Világ, 13 November 1945. 4.

Rados Gusztáv kapta a Magyar Tudományos Akadémia nagydíját. 1936. Magyarság, 14 May 1936. 6.

Rubinyi, Mózes. 1936. Dolgoznak a nyelvészek. Pesti Napló, 9 August 1936. 42.

Schelken, Pálma. 1975. A “Vikár-díj egyetlen” kitüntetettje. Petőfi népe, 23 September 1975. 5.

Schelken, Pálma. 1984. Vikár Béla emlékezete. Magyar Nemzet, 1 April 1984. 7.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2023-12-01

Viittaaminen

Horváth, C. (2023). A life split in two: (Re)discovering the story of the Ob-Ugrist László Knöpfler-Gombos. Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja, 2023(99), 323–338. https://doi.org/10.33340/susa.124666