Koltansaamen myönteiset ja kielteiset fokuspartikkelit

  • Markus Juutinen
Avainsanat: koltansaame, kontaktilingvistiikka

Abstrakti

Artikkeli käsittelee koltansaamen myönteisiä ja kielteisiä fokuspartikkeleita, niiden lainalähteitä sekä niiden käytön muuttumista kielikontaktien vaikutuksesta. Vanhin aineisto on kerätty 1900-luvun alkupuolella ja tuorein aineisto vuonna 2007. Tuona tutkimusaikana koltansaamen kieliympäristö muuttui radikaalisti. Kolttasaamelaiset puhuivat tutkimusjakson alkupuolella koltansaamen lisäksi myös venäjää, mutta sen tilalle tärkeimmäksi kontaktikieleksi muodostui suomen kieli, kun Petsamon alue liitettiin Suomeen. Ajallisesti kolmitasoisessa aineistossa näkyy kielikontaktien vaikutus koltansaamen fokuspartikkeleiden käyttöön.
Osasto
Articles
Julkaistu
touko 2, 2019
Viittaaminen
Juutinen, M. (2019). Koltansaamen myönteiset ja kielteiset fokuspartikkelit. Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja, 2019(97), 75–107. https://doi.org/10.33340/susa.69127