"Meidän oma Yrjö": Eemil Nestor Setälä ja Yrjö Wichmann yhteistyökumppaneina

  • Kaisa Häkkinen
Avainsanat: E. N. Setälä, Yrjö Wichmann, Suomalais-Ugrilainen Seura, Tiedepolitiikka

Abstrakti

E. N. Setälä ja Yrjö Wichmann työskentelivät kollegoina sekä Helsingin Yliopistossa että useissa tieteellisissä seuroissa suomen ja sen sukukielten tutkimuksen arvostettuina edustajina. Varsinkin uransa alkutaipaleella he olivat perheystäviä ja yhteistyökumppaneita, kuitenkin niin, että Setälällä oli aina selvä johtoasema. Sen suomin valtuuksin hän ohjasi ja määräsi Wichmannia ja muitakin nuorempia kollegoitaan omasta näkökulmastaan tarkoituksenmukaisiin työtehtäviin ja luottamustoimiin, jotka saattoivat olla hyvinkin työläitä ja pitkäkestoisia. Artikkelissa ei kuvata Setälän ja Wichmannin tieteellisen tutkimustyön sisältöjä eikä sen tuloksia. Sen sijaan käsitellään heidän tieteenalansa yleistä tilannetta ja kuvataan heidän työskentelyään tieteellisinä kollegoina 1800-luvun lopun ja 1900-luvun ensimmäisten vuosikymmenten aikana. Artikkeli perustuu esitelmään, joka pidettiin Suomalais-Ugrilaisen Seuran järjestämässä Yrjö Wichmann -seminaarissa Helsingissä 19.10.2018.

Osasto
Communications
Julkaistu
touko 2, 2019
Viittaaminen
Häkkinen, K. (2019). "Meidän oma Yrjö": Eemil Nestor Setälä ja Yrjö Wichmann yhteistyökumppaneina. Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja, 2019(97), 282–294. https://doi.org/10.33340/susa.76362