Sanastontutkimusta Volgan alueella

  • Sirkka Saarinen
Avainsanat: Yrjö Wichmann, sanastontutkimus, mari, udmurtti

Abstrakti

Yrjö Jooseppi Wichmann (1868–1932) tempaistiin itsenäisten tutkijoiden ja Suomalais-Ugrilaisen Seuran stipendiaattien joukkoon suoraan yliopistonpenkiltä: Seura myönsi hänelle stipendin udmurttien eli (silloisen terminologian mukaan) votjakkien pariin tehtävää tutkimusmatkaa varten 16.5.1891; samana päivänä hän sai valmiiksi filosofian kandidaatin tutkintonsa. Myöntö ei kuitenkaan ollut odottamaton, sillä Wichmann oli jo  opiskeluaikanaan  saanut  opettajaltaan,  virkaatekevältä  suomen  kielen  ja  kirjallisuuden professori Kaarle Krohnilta tehtäväkseen tarkistaa ja saksantaa G. S. Lytkinin komilaisia  tekstejä.  (Korhonen  1983:  80;  Wichmann  1893:  8.)  Kirjoitus  perustuu  Suomalais-Ugrilaisen Seuran 19.10.2018 järjestämässä Yrjö Wichmann -seminaarissa pidettyyn esitelmään.

Osasto
Communications
Julkaistu
touko 2, 2019
Viittaaminen
Saarinen, S. (2019). Sanastontutkimusta Volgan alueella. Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja, 2019(97), 263–270. https://doi.org/10.33340/susa.78079