Ersän prolatiivin merkitykset

Kirjoittajat

DOI:

https://doi.org/10.33340/susa.95000

Abstrakti

Tutkin tässä artikkelissa ersän prolatiivin merkityksiä (semanttisia funktioita). Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, mitä erilaisia merkityksiä ersän prolatiivilla voidaan ilmaista ja mitkä ovat yhteydet näiden merkitysten välillä. Tutkimukseni pohjautuu korpukseen, ja korpuksesta kerättyä aineistoa analysoidaan kognitiivisen kielentutkimuksen kehyksessä. Erotan merkitykset toisistaan käyttämällä protoskeeman ja funktionaalisen elementin käsitteitä (Tyler & Evans 2003). Analysoimalla aineistoa olen löytänyt viisi protoskeemaa, jotka eroavat toisistaan. Näin ollen määritän ersän prolatiiville viisi merkitystä. Lisäksi neljä näistä merkityksistä voidaan kukin jakaa kahteen kontekstuaaliseen varianttiin, joilla on sama protoskeema, mutta joiden käyttöyhteydet eroavat systemaattisesti toisistaan. Lisäksi kuvaan prolatiivin säteittäiskategoriana, joka perustuu protoskeemojen välisiin yhteyksiin. Tämä tutkimus on yksi ensimmäisistä yrityksistä kuvata vähemmän tutkittua uralilaista kieltä kognitiivisen kielentutkimuksen kehyksessä, ja sellaisena se on kiinnostava sekä uralilaisten kielten että kognitiiviseen kielentutkimukseen suuntautuneille tutkijoille.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2021-12-01

Viittaaminen

Erkkilä, R. (2021). Ersän prolatiivin merkitykset. Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja, 2021(98), 67–111. https://doi.org/10.33340/susa.95000