Yliopistojen laillinen viisaus?

Yliopistojen lainvastaiseen toimintaan liittyvät toimintalogiikat tarkastelussa

Avainsanat: Yliopistot, Hallinto, Laillisuus

Abstrakti

 Tämän artikkelin tarkoituksena on selvittää yliopistojen lakiin ja lailliseen viisauteen liittyviä logiikoita ja perusteluja dokumenttiaineiston avulla. Aineistosta tunnistettiin kolme toiminnan motivaatiota, joita olivat vilpittömän mielen, oikeutetun toiminnan ja laillisuuden sivuuttamisen logiikat. Hallitsevaksi osoittautui oikeutetun toiminnan logiikka, jossa kyse oli siitä, että yliopiston toimijat olivat joltain osin tietoisia toiminnan oikeudellisesta kiistanalaisuudesta, mutta katsoivat joka tapauksessa olevansa oikeutettuja valittuun käyttäytymiseen. Laillisen viisauden kehittämiseksi ylipistojen tulisi tiedostaa pyrkimystensä lailliset rajat ennen kuin ne ryhtyvät toteuttamaan uuden yliopistoidean ja johtamisideologian mukaisia suunnitelmia.