Suomen ammattikorkeakoulujen strategiasisällöt 2017-2020

Kirjoittajat

  • Helena Kuusisto-Ek Tampereen Yliopisto

Avainsanat:

korkeakoulut, strategiasisällöt, strateginen johtaminen

Abstrakti

Tässä artikkelissa tarkastellaan Suomen ammattikorkeakoulujen strategiasisältöjä 2017-2020. Tutkimuksen tarkoituksena on luoda kokonaiskuva siitä, minkälaisia strategiasisällöt ovat ja miten niitä voidaan jäsentää. Tutkimusaineistona ovat strategiadokumentit, joita on analysoitu käyttäen aineistolähtöistä sisällönanalyysia. Strategiasisältöjä näyttää tutkimuksen perusteella määrittävän viisi päätemaa: ammattikorkeakoulujen perustehtävien kehittäminen, hallitustavoitteisiin vastaaminen, rakenteellinen kehittäminen ja tehokkuuden parantaminen, erityistehtävään tai erityisprofiiliin liittyvät kuvaukset sekä painoalojen määrittely. Tutkimuksen perusteella voi päätellä sen, että korkeakoulujen ulkoinen ohjaus vaikuttaa strategiasisältöihin enemmän kuin korkeakoulujohdon tekemät strategiasisältöjä koskevat valinnat ja  strategiasisältöjen määrittely näyttää olevan muutosvaiheessa.