Avoimuus ammattikorkeakoulussa

Kohtaako tiede- ja korkeakoulupolitiikka arjen?

  • Leena Wahlfors Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Avainsanat: Avoin tiede, avoimet oppimateriaalit, korkeakoulupolitiikka, tiedepolitiikka, ammattikorkeakoulu

Abstrakti

Minkälaisena ja miten avoin tiede näyttäytyy yksittäisen ammattikorkeakoulun tasolla?  Missä määrin avoimuus on jäänyt kansallisen tason tai korkeakoulujen johdon arvoksi ja tavoitteiksi, missä määrin se on läpäissyt koko organisaation? Asiaa tarkastellaan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa koskien avoimia opetus- ja oppimiskäytäntöjä sekä oppimateriaalien avaamista.

Tulosten perusteella avoimuuden periaatteet on omaksuttu korkeakoulun tasolla arvona, osana toimintasuunnitelmia ja toimintaa. Opetushenkilökunnan keskuudessa avoimuus nähdään tärkeänä erityisesti koulutuksen laadun näkökulmasta. Toisaalta opettajat ovat epävarmoja, mitä kaikkea avoimuudella tai avoimilla oppimateriaaleilla tarkoitetaan ja miten avoimuus vaikuttaa omaan työhön.