Tutkijan ajattelun vapaus osana tutkimuksen vapautta yliopistoissa

Kirjoittajat

  • Timo Näppilä Itsenäinen tutkija

Avainsanat:

tutkija, tutkimus, vapaus, ajattelu, yliopisto

Abstrakti

Tutkijan ajattelun vapauden ja tutkijan tutkimuksen vapauden yhteyden ymmärtämiselle on olennaista tarvetta. Valtionhallinnon vahvistunut kontrollointi ja valvonta ovat vähentäneet akateemista vapautta yliopistoissamme. Tutkimuskysymykseni on: miten tutkijan ajattelun vapaus liittyy tutkijan tutkimuksen vapauteen? Mallinnuksena hyödynnän ajatteluun kytkeytyvää toisen asteen kybernetiikkaa. Aineistona käytän tutkimuksen vapauteen liittyviä keskeisiä kansainvälisiä julkilausumia, yliopistolainsäädäntöämme sekä maamme hallituksen ja opetus- ja kulttuuriministeriömme asiakirjoja. Tutkijan ajattelun vapaus tulee sisällyttää tutkijan tutkimuksen vapauteen, sillä ne ovat kiinteässä yhteydessä tutkijan syvällisen ja kriittisen ajattelun kehittymiseen.
.