Bolognan prosessi: tutkintorakenteista osaamiseen

Kirjoittajat

Avainsanat:

Bolognan prosessi, korkeakoulutus, osaaminen, korkeakoulupolitiikka

Abstrakti

Eurooppalainen korkeakoulutusalue ja korkeakoulututkinnot ovat viimeisten vuosikymmenten aikana olleet mittavien uudistusten kohteina.  Vuonna 1998 alkoi Bolognan prosessi, jonka tavoitteena on rakentaa yhtenäinen Eurooppalainen korkeakoulutusalue. Bolognan prosessi perustuu noin kahden vuoden välein järjestettäviin ministerikokouksiin.

Bolognan prosessin keskeisenä tavoitteena on opiskelijoiden ja työvoiman liikkuvuuden edistäminen. Se edellyttää tutkintojen vertailtavuutta sekä tutkintorakenteiden että osaamisen kuvaamisen ja laadun näkökulmasta. Artikkelin tarkoituksena on analysoida, miten osaamisperustaisuus rakentuu Bolognan prosessin julkilausumissa. Kysymme, millaisia muotoja osaamisperustaisuus saa ja miten ajattelun muutokset näkyvät prosessin edetessä Bolognan prosessin julkilausumissa.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2021-10-11