Tulokset paranevat – miten käy laadun?

Näkemyksiä tulosperusteisesta rahoitusmallista koulutuksen tuloksellisuuden ja laadun kehittäjänä ammattikorkeakouluissa

Kirjoittajat

  • Marjo Nenonen Karelia-ammattikorkeakoulu

Avainsanat:

Tulosperusteinen rahoitus, Rahoitusleikkaukset, Ammattikorkeakoulut, koulutuksen tuloksellisuus, koulutuksen laatu, uusi julkisjohtaminen, korkeakoulupolitiikka

Abstrakti

Vuonna 2014 otettiin käyttöön tulosperusteinen rahoitusmalli, jossa ammattikorkeakoulujen rahoituksen määräytymisperusteeksi tulivat toiminnan tulokset. Väitöskirjatutkimukseni osoittaa, että tulosperusteisella rahoitusmallilla on ollut merkittävä vaikutus korkeakoulujen toimintaan ja johtamiseen. Kaikki ammattikorkeakoulun toimijaryhmät kokivat koulutuksen tuloksellisuuden parantuneen. Eniten tehokkuutta oli parantanut sisäisen tuloskulttuurin kehittyminen ja prosessilaadun parantaminen. Vaikuttavuuden osalta kokemus oli päinvastainen. Kielteinen kehitys yhdistettiin rahoitusleikkauksiin sekä kehitystyön kohdentumiseen pääasiassa koulutuksen tehokkuuden parantamiseen. Rahoitusohjauksessa tapahtuneilla muutoksilla koettiin olleen pääsääntöisesti kielteinen vaikutus koulutuksen systeemi-, tuote- ja asiakaslaatuun. Laadun osa-alueista vain prosessilaadun kehitys koettiin enimmäkseen myönteiseksi.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2021-10-11