Lukioiden korkeakoulu- ja työelämäyhteistyö – voidaanko nuorten koulutusvalintoihin vaikuttaa?

Kirjoittajat

  • Sakari Ahola

Avainsanat:

Lukiot, korkeakoulut, koulutuspolitiikka

Abstrakti

Lukiolaki uudistettiin vuonna 2018. Sen myötä lukioiden korkeakoulu- ja työelämäyhteistyö tuli entistä velvoittavammaksi. Uudistuksen tavoitteena on ennen kaikkea sujuvoittaa siirtymistä toiselta asteelta korkeakolutukseen. Tarkastelen artikkelissa yhtäältä sitä, miten uudistus yhteistyövelvoitteen osalta hallituksen esityksessä perustellaan, onko yhteistyön lisäämisestä tehty vaikuttavuusarviointia, sekä missä määrin esitysten taustalta löytyy tutkittua tietoa. Toiseksi arvioin, käyttäen aikaisempaa tutkimustietoa sekä Vipusen hakijatilastoja, missä määrin yhteistyöllä voitaisiin vaikuttaa esitettyjen politiikkatavoitteiden saavuttamisessa. 

Osasto
Keskustelua

Julkaistu

2021-10-11