Tieteellisen julkaisemisen monimuotoisuus ja tutkimuksen vastuullinen arviointi

Kirjoittajat

Avainsanat:

Bibliometriikka, Bibliodiversiteetti, Tutkimuksen arviointi, Tieteellinen julkaisutoiminta

Abstrakti

Tieteellistä julkaisutoimintaa arvioidaan jatkuvasti muun muassa kansainvälisissä vertailuissa, yliopistojen rahanjaossa, yliopistojen omissa tutkimuksen arvioinneissa, mutta myös yksilötasolla esimerkiksi rahoitushauissa sekä virantäytöissä. Julkaisukäytännöt kuitenkin vaihtelevat  tieteenalojen välillä. Useissa viimeaikaisissa kansallisisa ja kansainvälisisä vastuullisen tutkimuksen arvioinnin suosituksissa korostetaan julkaisutoiminnan monimuotoisuutta, eli erilaisten julkaisukanavien, -muotojen ja -kielten diversiteetin huomioimista arvioinneissa. Yksittäisten tutkijoiden arvioinnin ei tule perustua ainoastaan julkaisulistoihin, vaan niitä voi hyödyntää korkeintaan tutkimuksen sisällölliseen laadun arvioinnin rinnalla. Monimuotoisuuden huomioiminen tarkoittaa myös parhaiten soveltuvan aineistolähteen valintaa, sillä eri tietokannat kattavat erityyppisiä julkaisuja vaihtelevasti.