Tiedepääoma ja koulutuksellinen tasa-arvo suomalaisessa luonnontieteiden osaamisessa

Kirjoittajat

  • Teija Koskela Turun yliopisto
  • Sini Kontkanen Itä-Suomen yliopisto
  • Sirpa Kärkkäinen Itä-Suomen yliopisto
  • Katariina Waltzer Itä-Suomen yliopisto
  • Sari Havu-Nuutinen Itä-Suomen yliopisto
  • Mirjamaija Mikkilä-Erdmann Turun yliopisto

Avainsanat:

tiedepääoma, tiedelukutaito, koulutuksellinen tasa-arvo, luonnontieteet, oppiminen

Abstrakti

Artikkeli tarkastelee tiedepääomaa, luonnontieteen osaamista ja siihen liittyvää koulutuspoliittista keskustelua. Suomalaisessa yhteiskunnassa tavoitellaan koulutuksellista tasa-arvoa. Sosioekonominen tausta vaikuttaa kuitenkin yhä enemmän yksilön koulutusvalintoihin, koulutukseen sijoittumiseen ja koulumenestykseen esimerkiksi luonnontieteissä. Maksimaalisen edun tavoittaminen koulutusjärjestelmän tarjoamista vaihtoehdoista edellyttää yhä useammin yksilöltä vahvaan sosioekonomiseen ja sivistykselliseen taustaan liittyvää osaamista, jota Bourdieu kuvaa kulttuurisena ja sosiaalisena pääomana.  Artikkeli soveltaa Archerin kehittelemää tiedepääoman käsitettä (vrt. Bourdieun pääoma-käsite) kuvaamaan luonnontieteen osaamista ja sen uusiutumisen mekanismeja. Käsite tarjoaa kriittisen näkökulman luonnontieteellisen osaamisen tarkasteluun suomalaisessa koulutuksessa.