Miten tiedepoliittinen ohjaus voi vaikuttaa käsitykseemme tieteestä?

Kirjoittajat

  • Tommi Lehtonen Vaasan yliopisto

Avainsanat:

tieteellinen realismi, empiirinen instrumentalismi, sosiaalinen konstruktivismi, tiedepolitiikka

Abstrakti

Yksi tieteentutkimuksen perustehtävistä on tunnistaa ja analysoida erilaisia tiedekäsityksiä. Näiden käsitysten – ”tieteenteoreettisten mallien” – tarkastelu auttaa valaisemaan myös tiedepolitiikan suuntaa ja taustaoletuksia. Seuraavassa kertaan tieteenteoreettisia perusmalleja ja keskustelen niiden tiedepoliittisesta roolista. Lopuksi esitän tiedepoliittisen suosituksen.