Miksi koronarokotteet herättävät epäluuloa?

Kirjoittajat

  • Johanna Nurmi Turun yliopisto

Avainsanat:

korona, Koronapandemia, koronarokote, koronakriittisyys

Abstrakti

Kirjoitus tarkastelee (korona)rokotteiden kyseenalaistamista ja kritiikkiä Suomessa. Rokoteasenteet voidaan nähdä verkostoina tai sommitelmina, jotka koostuvat erilaisista tiedoista, kokemuksista, arvoista ja käytännöistä. Kriittisten asenteiden taustalta löytyy useita syitä. Rokotekriittiset henkilöt ovat usein menettäneet luottamuksensa suhteessa terveysviranomaisiin, rokotetutkimukseen, lääketeollisuuteen ja terveydenhuollon toimijoihin. Kriittisyydessä on kyse myös tieteeseen liittyvistä arvoista ja riippumattoman tieteen ideaalista. Taustalla voi olla laajempaa poliittista kritiikkiä liittyen lääkkeellistymiseen, medikalisaatioon, koululääketieteen hegemoni­seen asemaan sekä lääketieteen ja kaupallisten intressien yhteen kietoutumiseen. Rokotekritiikkiin liittyy usein myös vaihtoehtoisia terveyskäsityksiä ja –käytäntöjä.