Selviytymistä vai muuttuvan tilanteen hallintaa? Tutkijoiden toimintadynamiikka ristiriitaisten paineiden keskellä

Kirjoittajat

  • Kirsi Pulkkinen Suomen tiedekeskukset ry

Avainsanat:

Yhteiskunnallinen vuorovaikutus, Yhteisluominen, Tulosjohtaminen, Tutkijantaidot, Tutkimusrahoitus

Abstrakti

Tutkijat ovat kehittäneet uusia keinoja hallita tutkimustyön edellytyksiä nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä, jota leimaa tulosjohtaminen ja kiristyvä kilpailu rahoituksesta. Vaatimus lisätä yhteiskunnallista vuorovaikutusta on nostattanut epäilyjä tieteen vapauden rajoittamisesta, mutta kumppanuudet tiedeyhteisöjen ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa ovat mahdollistaneet uudenlaisten taitojen kartuttamista. Yhteisluovan työn onnistuminen edellyttää kuitenkin, että tutkijat voivat varmistaa tieteellisesti kestävän ja korkeatasoisen tiedontuotannon.

Epävakaassa tilanteessa tutkijat ovat löytäneet luovia tapoja toimia vuorovaikutteisesti yhteiskunnan muiden toimijoiden kanssa. Osalle kumppanuudet ovat tehneet heidän tutkimustietonsa yhteiskunnallisen merkityksen selkeämmäksi tai avanneet uusia uranäkymiä. Kumppanuuksien avulla he ovat löytäneet keinoja yhdistää tieteellisten ja yhteiskunnallisten tarpeiden palveleminen samalla, kun he vahvistavat omia taitojaan ja näin asemaansa epäjohdonmukaisena ja turvattomana koetussa ympäristössä.

Vaikka johtamistapojen muutoksilla tavoitellaan tutkimuksen tekemisen uudistamista ja tehostamista, vaikuttaisivat managerialistiset uudistukset pikemminkin ohjaavan tutkijoita toimimaan turvallisuushakuisesti ja perinteisten käytäntöjen mukaan. Innovatiivisia ja yhteiskunnallisesti relevantimpia lähestymistapoja on sen sijaan kehittynyt, kun tutkijat ovat pyrkineet vahvistamaan kykyjään voidakseen hallita epävakaata toimintaympäristöään. Toiminnassa korostuu halu varmistaa työn jatkuvuutta kehittämällä monipuolisempia taitoja ja uteliaisuus soveltaa luovuttaa ja kriittistä otetta uusiin tiedon tuotannon ympäristöihin.