Väitöskirjan tulokset käyttöön? Analyysi varhaiskasvatusta sekä esi- ja perusopetusta käsittelevissä väitöskirjoissa esitettyjen suositusten käytettävyydestä

Kirjoittajat

  • Jaanet Salminen Turun yliopisto
  • Miia Tuominen
  • Mira Huusko

Avainsanat:

väitöskirja, suositukset, tutkimuksen yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Abstrakti

Artikkelissa tarkastellaan kotimaisissa väitöskirjoissa esitettyjä suosituksia. Analyysin kohteena ovat vuonna 2020 sähköisesti julkaistut varhaiskasvatusta sekä esi- ja perusopetusta käsittelevät väitöskirjat (n = 72). Tutkimuksen tarkoituksena oli analysoida, millaiset väitöskirjojen rakenteelliset ja suositusten esitystapaan liittyvät tekijät voivat edistää suositusten käytettävyyttä. Analyysi toteutettiin aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä, jossa tarkasteltiin myös numeerista vaihtelua. Suositusten käytettävyyttä edistävät tekijät liittyivät sekä väitöskirjojen rakenteellisiin ratkaisuihin että suositustapaan. Tutkimuksen tulosten perusteella ehdotetaan, miten tuloksiin perustuvat suositukset tulisi väitöskirjoissa esittää, jotta ne ovat mahdollisimman helposti hyödynnettävissä.