Tieto, epäilys ja politiikka

Kirjoittajat

  • Pertti Alasuutari Tampereen yliopisto

Avainsanat:

tieto, tiede, tiedon infrastruktuuri, uusliberalismi, populismi

Abstrakti

Artikkeli pohtii, miten on mahdollista, että samanaikaisesti kun tekniikka, talous ja hallinta perustuvat entistä enemmän tietoon ja erilaisiin mitattaviin asioihin, epäilys ja epäluuloisuus tietoa kohtaan on lisääntynyt ja huijaamisesta tai ilmiselvien valheiden levittämisestä on tullut entistä keskeisempi osa politiikkaa. Kirjoittajan mukaan kasvanut tiedekriittisyys ja autoritaaristen johtamistapojen yleistyminen ei ole vastaisku läntisen kulttuuripiirin liberalismia kohtaan, vaan tulosta ylirajaiseksi muuttuneen kulttuurimme sisäisestä jännitteestä. Taustalla on 1980-luvulta alkanut siirtymä valtio- ja byrokratiakeskeisemmästä uusliberalistiseen hallinnan malliin.