Käytäntölähtöisen tutkimuksen monet kasvot: suunnittelutiede

Kirjoittajat

  • Arto Mutanen Merisotakoulu & Maanpuolustuskorkeakoulu
  • Mervi Friman Hämeen ammattikorkeakoulu

Avainsanat:

Suunnittelutiede, käytäntölähtöinen tutkimus, rationaalisuus, artefakti

Abstrakti

Artikkelissa tarkastellaan suunnittelutiedettä, yhtä käytäntölähtöisen tutkimuksen suuntauksista. Suunnittelutieteen taustalla on tietty ammattien tieteellistyminen, jolloin ammattitaitoon liittyvät ns. peukalosäännöt eksplikoidaan ja systematisoidaan. Suunnittelu on aina tavoitehakuista ja arvolatautunutta olipa kysymyksessä artefakti tuotteena, prosessina tai palveluna. Artefakti on samanaikaisesti tekninen ja sosiaalinen tuote; henkilökohtainen asettuu aina osaksi sosiaalista yhteisöä tullessaan käyttöön. Yhteiskunnallisen luonteen vuoksi artefaktia tai sen suunnittelua ei sitä voida arvioida ainoastaan teknis-rationaalisesta näkökulmasta, vaan arvioinnissa tulee huomioida myös yhteiskunnallinen hyväksyttävyys.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2022-09-07