Kansalaisten hyvinvointi kestävyyttä tavoittelevassa yhteiskunnassa

Kirjoittajat

  • Arto O. Salonen KT, professori, Itä-Suomen yliopisto, yhteiskuntatieteiden laitos https://orcid.org/0000-0002-2614-3734
  • Jyrki Konkka VTT, dos., yliopettaja, Metropolia Ammattikorkeakoulu

Avainsanat:

elämään tyytyväisyys, arvokkuuden kokeminen, kestävät elämäntavat, kestävä hyvinvointi

Abstrakti

Yhteiskunnallisessa kestävyysmurroksessa korostuu hyvinvoinnin laaja-alainen ymmärrys. Tutkimme, mikä elämästä tekee hyvän, ketkä Suomessa kokevat voivansa hyvin ja millainen rooli kestävillä elämäntavoilla on kansalaisten hyvinvoinnissa? Sähköisellä kyselylomakkeella kerätty aineisto (n=2052) edusti Manner-Suomen 18–79-vuotiasta väestöä. Aineisto analysoitiin määrällisillä menetelmillä. Elämään tyytyväisyyden ja arvokkuuden kokemisen välillä oli positiivinen korrelaatio. Sekä elämään tyytyväisyyttä että arvokkuuden kokemista selittivät koettu taloudellinen pärjääminen, perherakenne, sukupuoli sekä sitoutuminen kestävyyteen ja kulutusvalintojen läpinäkyvyys. Tulokset haastavat tarkastelemaan kestävyysmurrosta myönteisenä kehityskulkuna, joka voi lisätä kansalaisten elämään tyytyväisyyttä ja arvokkuuden kokemista.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2023-01-17