Oikeushistorian tila ja tulevaisuus

Kirjoittajat

  • Heikki Pihlajamäki Helsingfors universitet

Abstrakti

Artikkeli käsittelee suomalaisen oikeushistorian menneisyyttä, nykytilaa ja tulevaisuutta tieteenalan kansainvälisessä kontekstissa. Lähtökohtana on oikeushistorian synty osana 1800-luvun tiedekentän yleistä uudelleenmuotoutumista. Kirjoittaja käsittelee oikeushistoriaa osana erityisesti toisen maailmansodan jälkeistä oikeustieteiden kansainvälistymistrendiä, jonka globaali vaihe on vähitellen alkamassa.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2022-09-07