Ansiotyö muuttuu

– yhteiskuntasopimuksen ja sopimisen päämäärän täytyy muuttua

Kirjoittajat

Avainsanat:

ansiotyö, yhteiskuntasopimus, neljäs teollinen vallankumous, työelämä

Abstrakti

Ansiotyö on yksi yhteiskunnan keskeisistä osa-alueista. Kun työn tekemisen tapojen ja työsopimusmallin muuttaminen muuttavat yhteiskunnan toimintaa olennaisesti, voidaan perustellusti puhua tarpeesta luoda uusi yhteiskuntasopimus. Ansiotyö on monimutkainen sosiaalinen ja yhteiskunnallinen instituutio. Tässä artikkelissa tarkastellaan neljännen teollisen vallankumouksen näkökulmasta, mitä sosiaalisesti kestävän työn tulevaisuuden luominen vaatisi suomalaiselta yhteiskunnalta ja yhteiskuntasopimukselta. Ansiotyö ja siihen kytkeytyvät instituutiot liittävät ihmiset toisiinsa, yhteiskuntaan ja vallitsevaan yhteiskuntasopimukseen. Jos haluamme, että teknologiavetoinen muutosprosessi tapahtuu kestävästi ja luo uusia mahdollisuuksia, se vaatii muuhunkin kuin teknologioihin keskittymistä. Yhteiskunnan instituutiot luovat insentiivit, työpaikat luovat yksilöille tilaa kehittyä ja oppia kestävämpää työelämää, ja yksilö voimaantuu ottamaan vastuuta omasta osaamisestaan.