Koulutuksellisten oikeuksien uusi luku?

Korkeakoulujen lukukausimaksujen oikeudellista arviointia

Kirjoittajat

Avainsanat:

lukukausimaksu, koulutusoikeus, regulaatioteoria, koulutuspolitiikka

Abstrakti

Yhtäläisyys ja maksuttomuus ovat koulutusjärjestelmän keskeisiä piirteitä. Artikkelissa analysoidaan korkeakoulutuksen lukukausimaksujen mahdollisuutta lainopillisesti ja regulaatioteoreettisesti. Ensin muodostetaan perus- ja ihmisoikeuskehikko, jonka raameissa lukukausimaksua on arvioitava. Toiseksi pohditaan, voiko lukukausimaksua pitää hyvänä sääntelykeinona. Analyysissä käytetään tapausesimerkkinä valtiovarainministeriön virkamiespuheenvuoron taustamuistiota, jossa ehdotetaan lukukausimaksuja korkeakoulutukseen. De lege ferenda -päätelmän mukaan lukukausimaksuja ei voi tekstissä tarkastelluista näkökulmista puoltaa. Kirjoituksessa peräänkuulutetaan tavoitteiden ja keinojen kirkastamista ja niiden yhteensopivuuden arviointia osana läpinäkyvää keskustelua.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2024-01-04