Tieteidenväliset ja transtieteiset tutkijat:

tieteen rikkaruohoja vai sen queerejä edelläkävijöitä?

Kirjoittajat

Avainsanat:

tieteidenvälisyys, transtieteisyys, tunnustuksen ongelma, akateeminen identiteetti, queer

Abstrakti

Tieteidenvälisen ja transtieteisen tutkimuksen ytimessä on pitkälti vaiettu "ilkeä" ongelma: tällaista tutkimusta yksilöllisessä työssään tekevien tutkijoiden asema tiedeyhteisössä. Artikkelissa osoitetaan, millaisia institutionaalisia, sosiaalisia, kulttuurisia ja psykologisia haasteita tieteidenväliset ja transtieteiset tutkijat kohtaavat. Tutkijoiden asemaa verrataan Caniglian ja Vogelin (2023) pohjalta queerien asemaan heteronormatiivisessa ja seksuaalibinäärissä yhteiskunnassa. Artikkeli ehdottaa tieteidenvälisten ja transtieteisten tutkijoiden aseman käsitteellistämistä tällaisten tutkijoiden tunnustuksen ongelmaksi. Artikkeli erottaa toisistaan sosiaalisen ja institutionaalisen tunnustuksen: siinä missä tutkijat voivat keskuudessaan edistää sosiaalista tunnustusta, institutionaalinen tunnustus edellyttää aktiivisia tiedepoliittisia toimenpiteitä.