Managerialistinen siirtymä

Managerialismi julkisoikeudellisten monialayliopistojen johtosäännöissä

Kirjoittajat

Avainsanat:

managerialismi, kollegialismi, yliopistojen johtosäännöt, yliopistolaki, koulutuspolitiikka

Abstrakti

Korkeakoulupolitiikkaa on muovattu uuden julkisjohtamisen ajatusten mukaisesti 2000-luvun taitteesta lähtien. Korkeakoulujen globaalistuminen on johtanut kilpailukyky- ja tehokkuusdiskurssin vahvistumiseen. Yliopistolain (2009) voimaan astuminen muutti merkittävästi yliopistojen autonomista asemaa ja hallintorakenteita sekä mahdollisti johtosääntöjen muovaamisen strategisempaan suuntaan. Kollegiaalisten perinteiden arvostamisesta huolimatta ovat managerialistiset johtamiskäytännöt tutkimusten mukaan yleistyneet myös yliopistojen toimintamallina Suomessa. Tässä artikkelissa kuvataan keskeisimmät tulokset tutkimuksesta, jonka keskiössä oli analysoida managerialistisia muutoksia julkisoikeudellisten monialayliopistojen johtosäännöissä. Tutkimuksen tulokset osoittivat yliopistojen johtosäännöissä tapahtuneen managerialistisen siirtymän sekä muutokset päätöksentekorakenteissa.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2024-01-04