Hyvä tieteellinen käytäntö (HTK) – hallinto-oikeudellisia havaintoja loukkausepäilyjen käsittelyyn liittyen

Kirjoittajat

Avainsanat:

Hyvä tieteellinen käytäntö, tutkimusetiikka, hallinnon yleislait, yliopistot, Tutkimuseettinen neuvottelukunta

Abstrakti

Suomessa tutkimuseettinen toiminta on järjestetty Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) antamalla ohjeella hyvästä tieteellisestä käytännöstä (HTK-ohje). Osana HTK-ohjetta on esitetty menettely, jolla hyvän tieteellisen käytännön loukkausta koskevat epäilyt tulisi ohjeeseen sitoutuneissa tutkimusorganisaatioissa käsitellä. Tämän ohella hallinnon yleislainsäädäntöä tulisi soveltaa loukkausepäilyjen käsittelyyn niissä ohjeeseen sitoutuneissa organisaatioissa, joihin lain mukaan sääntelyä on sovellettava. Tässä artikkelissa tarkastellaan sitä, miten HTK-prosessi tulee yhteensovittaa hallinnon yleislakien osoittamien menettelyjen kanssa. Pääpaino artikkelissa on yliopistoissa. Menetelmältään tutkimus on lainopillinen eli siinä tulkitaan ja systematisoidaan lainsäädäntöä.