Laatu suomalaisten korkeakoulujen strategioissa

Kirjoittajat

Avainsanat:

korkeakoulut, yliopisto, ammattikorkeakoulu, strategia, laatu, laadunhallinta, johtaminen

Abstrakti

Laadunhallinnan strategialähtöisyyttä painotetaan korkeakoulujen auditoinneissa, joten oletettavasti laatu ja laadunhallinta näkyvät myös strategioissa. Artikkelissa tarkastellaan laadun ja laatuun liittyvien käsitteiden esiintymistä suomalaisten korkeakoulujen strategioissa ja pohditaan, millaisia suomalaiset korkeakoulut haluavat olla strategioissaan. Aineistona käytetään 37 suomalaisen korkeakoulun strategioita. Suomalaisten korkeakoulujen strategioiden painotuksissa oli eroja. Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen erilaiset tehtävät näkyivät strategioissa. Korkeakoulut halusivat olla ennen kaikkea kansainvälisiä toimijoita. Korkeakoulut halusivat tuottaa korkeaa laatua ja laadukasta opetusta ja tutkimusta. Vain muutaman korkeakoulun strategiassa kirjoitettiin laadunhallinnasta tai laatujärjestelmistä.