Tieteellisen ajattelun oppiminen ja opettaminen yliopistoissa

Kirjoittajat

  • Heidi Salmento Turun yliopisto

Avainsanat:

tieteellinen ajattelu, tutkimustaidot, tietokäsitykset, yliopisto-opettajat, yliopisto-opiskelijat, yliopistopedagogiikka, korkeakoulupedagogiikka, episteeminen ymmärrys, kriittinen ajattelu, teoria, käsitteellinen muutos, asiantuntijuus