Ammattikorkeakoulujen autonomian hybridisyys ylläpitäjähallinnon ja osakeyhtiöhallinnon konteksteissa

Kirjoittajat

Avainsanat:

osakeyhtiö, ylläpitäjä, hybridi hallinta, ammattikorkeakoulu

Abstrakti

Ammattikorkeakoulujen autonomiaa on Suomessa pyritty vahvistamaan lainsäädännöllä lähes koko ammattikorkeakoulujen olemassaoloajan. Autonomian ajallisina merkkipaaluina voidaan pitää ammattikorkeakoulujen alkuvaiheen ylläpitäjähallinnon aikaa ja sen jälkeistä yhtiöhallinnon aikaa. Ylläpitäjähallinnon aikakaudella ylläpitäjäjärjestelmä oli hallinnollinen ratkaisu ammattikorkeakoulujen perustamisvaiheesta aina vuoden 2014 ammattikorkeakoululakiin saakka. Tuolloin ammattikorkeakoulut toimivat osana ylläpitäjiensä (kuntien, kuntayhtymien, osakeyhtiöiden ja säätiöiden) hallintoa, taloutta ja organisaatiota. Ammattikorkeakoululain uudistuksen jälkeen siirryttiin kokonaan osakeyhtiöhallinnon aikakauteen. Tämä siirtymä tarkoitti sitä, että luopumalla ylläpitäjäjärjestelmästä ammattikorkeakouluista pyrittiin muodostamaan itsenäisiä taloudellis-hallinnollisia ja juridisia entiteettejä, jolloin niillä olisi enemmän päätösvaltaa omista asioistaan. Ammattikorkeakouluista tuli ammattikorkeakouluosakeyhtiöitä. Uusimpana käänteenä muutamiin ammattikorkeakouluosakeyhtiöihin ovat tulleet mukaan yliopisto-omistajat. Tämä katsausartikkeli tarkastelee aiempiin julkaisuihin perustuen suomalaisammattikorkeakoulujen autonomian muotoutumista ylläpitäjähallinnon ja osakeyhtiöhallinnon aikakausina. Johtopäätöksissä autonomiasta ja hallinnosta keskustellaan hybridiä hallintaa koskevan tutkimuskirjallisuuden avulla.