Merkitys syntyy kontekstissa

Kirjoittajat

Avainsanat:

historiantutkimus, menetelmät, kielentutkimus