Tutkijan rooli yhteiskuntapoliittisena vaikuttajana

Kirjoittajat

Avainsanat:

yhteiskunnallinen vaikuttaminen, tutkimuksen yhteiskunnallinen vaikuttavuus, Suomalainen Tiedeakatemia