Evidenssistä lähtevä keskustelu

Kirjoittajat

Avainsanat:

evidenssi, tieteenfilosofia, fenomenologia, luonnontiede, filosofia, keskustelu