Tieteellinen kirjoittaminen tutkijaryhmänä

Avainsanat: akateeminen työ, autoetnografia, ryhmä, tieteellinen kirjoittaminen, yhteistyö
Tunnus vertaisarvioiduille tiedejulkaisuille
Osasto
Artikkelit
Julkaistu
syys 18, 2020