Tieteellinen kirjoittaminen tutkijaryhmänä

Kirjoittajat

Avainsanat:

akateeminen työ, autoetnografia, ryhmä, tieteellinen kirjoittaminen, yhteistyö
Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2020-09-18