Tieteellinen kirjoittaminen tutkijaryhmänä

Kirjoittajat

Avainsanat:

akateeminen työ, autoetnografia, ryhmä, tieteellinen kirjoittaminen, yhteistyö
Osasto
Artikkelit
Julkaistu
syys 18, 2020