Kuuleeko strateginen johto?

Katsaus yliopistojen työhyvinvointikyselyjen tuloksiin

Kirjoittajat

  • Hanna Kuusela Tampereen yliopisto

Avainsanat:

demokratiavaje, korkeakouluhallinto, korkeakoulupolitiikka, yliopistolaki, yliopistot
Osasto
Katsaus

Julkaistu

2020-09-18