Bibliometrinen tutkimustieto ja tiedepolitiikka

  • Hannes Toivanen
  • Arho Suominen
Avainsanat: Hannes Toivanen, Arho Suominen, bibliometriikka, bibliometrinen tutkimustieto, tiedepolitiikka, opetus- ja kulttuuriministeriö, Sitaatiotyöryhmä, sitaatiot, sitaatioiden laskeminen, julkaisutyypit, konferenssijulkaisut, tekniset tieteet, tieteenalaluokitu

Abstrakti

Suomen tieteen tilaa ja tasoa on arvioitu viime vuosina useasti bibliometrisin menetelmin. Kvantitatiiviset arviointimenetelmät ovat täydentäneet muita arvioinnin ja seurannan välineitä metodisesti sekä aineistoltaan. Tiedepolitiikan ja tutkimussektorin merkittävät uudistukset sekä valtion budjettitalouden kurimus ovat myös siivittäneet ministeriöiden, virastojen ja yliopistojen kiinnostusta bibliometriikkaan. Tutkimuksilla ja selvityksillä on haluttu luoda keskustelua tiedepolitiikan suunnasta ja resursseista. Lisäksi on haluttu arvioida tutkimuksen määrällistä ja laadullista kehitystä sekä kehittää kvantitatiivisia mittareita yliopisto- ja tutkimusrahoituksen perusteiksi. Erityistä painoa on laitettu tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan vaikuttavuusarvioinnin kehittämiseen, jotta kipeitä strategisia ja budjettivalintoja voitaisiin perustella uskottavasti.
Osasto
Artikkelit
Julkaistu
maalis 20, 2014
Viittaaminen
Toivanen, H., & Suominen, A. (2014). Bibliometrinen tutkimustieto ja tiedepolitiikka. Tieteessä Tapahtuu, 32(2). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/41235