Käsikirjoituksen lähettämisen tarkistuslista

Kirjoittajien tulee varmistaa, että heidän käsikirjoituksensa noudattaa kaikkia seuraavia kohtia. Jos näitä ohjeita ei noudateta, käsikirjoitus palautetaan kirjoittajalle.
  • The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor).
  • The submission file is in OpenOffice, Microsoft Word, or RTF document file format.
  • Where available, URLs for the references have been provided.
  • The text is single-spaced; uses a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end.
  • The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Author Guidelines.

Kirjoittajan ohjeet

Ohjeet kirjoittajalle

Käsikirjoitukset toimitetaan sähköpostitse päätoimittajalle, joka päättää niiden julkaisemisesta. Toisinaan julkaisupäätöksessä käytetään toimitusneuvoston apua. Käsikirjoitukset lähetetään sähköpostin liitteenä doc- tai rtf-tiedostoina. Toimitus pidättää itsellään oikeuden toimituksellisiin muutoksiin. Lehdelle lähetettyä aineistoa ei säilytetä eikä palauteta ellei sitä erikseen pyydetä.

Lehden artikkelissa on tavallisesti ingressi ja väliotsikoita. Loppuun tulee kirjallisuusluettelo ja tieto kirjoittajasta. Viittaukset ovat olleet suluissa tekstin sisällä (kirjoittajan nimi ja vuosiluku), mutta myös numeroidut alaviitteet ovat mahdollisia. Pitemmät sitaatit on usein sisennetty (ne tekee taittaja). Lihavointeja ei ole juuri käytetty; kursiivilla on merkitty lehtien ja kirjojen nimiä sekä toisinaan alkukielisiä sanoja ja termejä.

Artikkeleiden pituus on ollut yleensä 6–12 liuskaa (à 2 000 merkkiä välilyönteineen). Katsausartikkelit ovat olleet lyhyempiä. Kirja-arvostelujen pituus on ollut 3–6 liuskaa. Keskustelupuheenvuorojen pituus on vaihdellut sanottavan mukaan.

Kuvat

Taittoa varten tarvitsemme painokelpoiset kuvatiedostot (Wordin näyttötiedostot eivät kelpaa paino-originaaliksi). Tiedostomuodot ovat .pdf, .tiff, .eps, .jpg. Nimeä kuvatiedostot loogisesti esim. ”sukunimi_kuva1.jpg” jne. Kirjoittajalla tulee olla täydellinen tekijänoikeus käyttämäänsä kuva-, taulukko- tms. aineistoon tai tällaiseen aineistoon hankittu julkaisuoikeus.

Excel-tiedostoista voi tulostaa taulukot ja graafit pdf-muotoon ja lähettää sähköisesti.

HUOMAA, että kuvan resoluution pitää olla 300 dpi painettavassa koossa. Aseta kuvan resoluutioksi 300 dpi, kun kuvan leveys on 15 cm.

Kuvat toimitetaan sähköisesti toimitussihteeri Tiina Kaarelalle osoitteeseen: tiina.kaarela@tsv.fi.

Tekijänoikeudet

Lehdellä on oikeus julkaista artikkelit sekä painetussa versiossa että verkkoversiossa. Tekijänoikeus säilyy kirjoittajalla siten, että alkuperäinen julkaisuoikeus on Tieteessä tapahtuu -lehdellä. Artikkelia voi vapaasti käyttää opetuksessa ja muuhun ei-kaupalliseen tarkoitukseen siten, että lähteenä mainitaan tekijä, artikkeli, lehden nimi ja numero sekä artikkelin URL-osoite kokonaisuudessaan. Kirjoittajalla on oikeus tallentaa artikkeli oman organisaationsa, esim. yliopiston, julkaisuarkistoon. Hän voi käyttää kustantajan pdf-versiota. Tieteessä tapahtuu -lehden verkkoversion lukijoilla on mahdollisuus jakaa artikkeleita tai niiden abstrakteja sosiaalisessa mediassa, kuten Facebookissa tai Twitterissä.

Henkilötietosuoja

Lehdelle annetut henkilöä koskevat tiedot ovat yksin lehden tarkoituksiin eikä niitä anneta kolmannelle osapuolelle.

Lataa mediakortti.

Tietosuojaseloste

The names and email addresses entered in this journal site will be used exclusively for the stated purposes of this journal and will not be made available for any other purpose or to any other party.