Lasten osallisuus Suomen evankelis-luterilaisen kirkon perhejumalanpalveluskaavoissa

  • Tarja Meijer

Abstrakti

This article studies how the participation of children is supported in the three worship formulas for families in the Evangelical Lutheran Church of Finland and how it has developed. The article suggests that there are three tendences to support children’s participation in these three worship formulas: agency, experiencing and learning. The general aims of these worship formulas are defined in the article as a holistically experienced worship, the parishioner as the subject of the worship and the personal requirements of the child taken into account. The general aims are achieved through the tendencies that support children’s participation.

Tässä artikkelissa tutkitaan miten Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kolmessa perhejumalanpalveluskaavassa ja niiden oppaissa on tuettu ja tuetaan lasten osallisuutta. Lasten osallistamisen mahdollistamiseksi voidaan kaavoissa havaita kolme tapaa: toimijuuden, kokemisen ja oppimisen tukeminen. Näiden avulla pyritään kohti kaavojen yleisiä tavoitteita: holistista, kaikilla aisteilla koettavaa jumalanpalvelusta, seurakuntalainen jumalanpalveluksen subjektina, lapsen henkilökohtaiset edellytykset huomioiden. Kaavojen yleiset tavoitteet saavutetaan tukemalla lasten osallisuutta.

Osasto
Artikkelit
Julkaistu
maalis 3, 2022
Viittaaminen
Meijer, T. (2022). Lasten osallisuus Suomen evankelis-luterilaisen kirkon perhejumalanpalveluskaavoissa. Uskonto, katsomus ja kasvatus, 2(1), 34–57. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/ukk/article/view/115214