Tietoa julkaisusta

Kerran vuodessa ilmestyvä Väki Voimakas julkaisee sekä vertaisarvioituja että vertaisarvioimattomia tieteellisiä artikkeleita, jotka liittyvät työväestön, työväenliikkeen ja työelämän historiaan ja perinteeseen. Julkaisu on täysin avoin, eli sekä artikkelien julkaiseminen että niiden lukeminen on ilmaista. 

Vuosikirja on ilmestynyt vuodesta 1985 alkaen. Vuosikirjan ISSN on 0782-2332 (painettu) ja 2814-9440 (verkkoversio). Julkaisu on määritelty Julkaisufoorumissa luokkaan 1 (ks. http://www.julkaisufoorumi.fi/fi/julkaisufoorumi).

Vuosikirjan julkaiseminen toteuttaa avoimen saatavuuden periaatteita. Koko kirjaa tai yksittäisiä artikkeleita saa vapaasti lukea, selailla, näyttää ja tehdä siihen kohdistuvia tiedonhakuja myös muuhun kuin yksityiseen käyttöön. Artikkeleita saa kopioida, tulostaa ja jakaa muussa kuin henkilökohtaisessa tarkoituksessa Kopioston kopiointiluvan ehtojen mukaisesti. Lisätietoa Kopioston kopiointiluvasta: www.kopiosto.fi.

Lisää tietoa vuosikirjan vertaisarviointiprosessista saa seuran kotisivulta: http://www.thpts.fi/julkaisut/vertaisarviointiprosessi-tyovaen-historian-ja-perinteen-tutkimuksen-seuran-thpts-julkaisuissa/.

Väki Voimakasta julkaisee Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura ry.