Entisten torppareiden hyvinvoinnin kokemus 1920-luvun Ruovedellä

Kirjoittajat

  • Anna Warsell Tampereen yliopisto

DOI:

https://doi.org/10.55286/vv.137094

Abstrakti

Anna Warsell käsittelee artikkelissaan ruoveteläisten entisten torppareiden tulontasoa ja koettua hyvinvointia 1920-luvun maaseutuyhteisössä. Warsell lähestyy tutkimuskohdettaan sekä muistitietoaineiston että verotietojen avulla. Kahden erilaisen lähdeaineiston käyttö tarjoaa hedelmällisen lähtökohdan tutkia materiaalisen elintason ja vaurauden suhdetta, jota Warsell käsitteellistää sosiologisen hyvinvointitutkimuksen viitekehyksestä. Artikkeli tarjoaa tukea väitteelle, että entisten torpparitilojen omaksi lunastamisessa tulotason nousua merkittävämpiä tekijöitä olivat pienviljelijöiden koettu oikeudenmukaisuus ja turvallisuus.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2023-09-25

Numero

Osasto

Artikkelit