Nro 20 (2018): Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran toimitteita 20: Kuvaukset, mielikuvat, identiteetit: Viipurin kulttuurihistoriaa 1710–1840

					Näytä Nro 20 (2018): Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran toimitteita 20: Kuvaukset, mielikuvat, identiteetit: Viipurin kulttuurihistoriaa 1710–1840

Toim. Piia Einonen & Antti Räihä

Viipurin siirtyminen osaksi Venäjän keisarikuntaa Uudenkaupungin rauhassa 1721 on tehnyt siitä suomalaisessa historiantutkimuksessa poikkeuksellisen kiinnostavan tutkimuskohteen. Antologia Kuvaukset, mielikuvat, identiteetit koostuu artikkeleista, joissa käsitellään Viipurin kulttuurihistoriasta vuosilta 1710–1840. Teksteissä luodaan kokonaisvaltaisia tutkimusasetelmia, joissa yksilöllisiä ja kollektiivisia, eri säätyjen, ylempien ja alempien, kulttuuriin ja käytäntöihin kuuluneita ilmiöitä tarkastellaan useista näkökulmista.

Lähestymistapa kattaa sekä aineellisen että aineettoman kulttuurin ilmiöt: esimerkiksi kirjoista kirjoitetaan sekä esineinä, omistuksen ja lukuharrastuksen kohteina, että Viipurin nuorten opettajien hengentuotteina. Valikoima kattaa artikkeleita kuvataiteesta, käsityöläisyydestä, yrittäjyydestä, kieleen ja syntyperään liittyneistä ajatuksista sekä säätyläistön elämäntavasta. Venäläiset käsitykset Viipurista ja kaupungin raadin suhtautuminen Vanhan Suomen alueen vuonna 1812 tapahtuneeseen yhdistämiseen muuhun Suomeen ovat eräitä sen tuoreista tutkimusteemoista.

Julkaistu: 2018-12-01

Vertaisarvioimaton tietolaatikko

Vertaisarvioimaton artikkeli

Muu

Päätoimittajan tervehdys