Kirjoittajakutsu: “Kulttuuriperintö kaupunkitilassa ja -suunnittelussa”

2021-01-28

Kulttuuriperintö on keskeinen osa yhdyskuntasuunnittelua maanomistuksesta alueidenkäytön suunnitteluun ja arvottamiseen sekä palvelutuotantoon. Kaupungistumisen kiihtyessä globaalisti erityisesti urbaani kulttuuriperintö on korostunut niin suojelukohteena, hyvinvoinnin lähteenä kuin matkailuvalttinakin.

Haemme nyt koottavaan teemanumeroon artikkeleita, katsauksia ja kirja-arvosteluja, jotka keskittyvät urbaaniin kulttuuriperintöön, sen muuttuviin merkityksiin sekä asemaan kaupunkitilassa historiallisesti, nykyhetkessä ja tulevaisuuden visioissa. Nykyinen urbaaniperintö on pitkän muotoutumis- ja arvotusprosessin tulos, ja tämä kulttuuriperinnöllistymisen historia on väistämätön osa myös nykyistä yhdyskuntasuunnittelua. Historiallisuuden ohella teemanumeron sisällöissä voi käsitellä esimerkiksi kaupunkilaisten osallistamista ja osallistumista kulttuuriperinnön arvottamiseen, suojeluun ja hyödyntämiseen.

Tutkimusartikkeleiden lisäksi teemanumeroon sisältyy arvioita urbaaniperintöön liittyvästä uusimmasta kirjallisuudesta sekä katsauksia.

Erikoisnumeron taustalla on prof. Visa Immosen johtama monitieteinen Urbaaniperintö-projekti (Turku Heritage Lab), joka keskittyy Turun kaupungin kulttuuriperintöön. Turun kaupunkitutkimusohjelma rahoittaa hanketta vuosina 2020–2021.

 

Erikoisnumeron toimittajat

Visa Immonen, Aura Kivilaakso ja Piia Pentti

 

Haluatko osallistua?

Pyydämme, että lähetät artikkelisi abstraktin (n. 300 sanaa) ja yhteystietosi sähköpostitse Piia Pentille osoitteeseen pisupe@utu.fi. Abstraktien viimeinen jättöpäivä on 28.2.2021.

Kirjoittajille ilmoitetaan artikkeliehdotusten hyväksymisestä maaliskuun loppuun mennessä.

Valmiit artikkelikäsikirjoitukset on määrä jättää vertaisarvioitavaksi 30.11.2021 mennessä. Vertaisarvioinnin ja korjausten jälkeen artikkelit julkaistaan Yhdyskuntasuunnittelu-lehdessä vuoden 2022 alkupuolella.

 

Lisätietoja antaa Piia Pentti (pisupe@utu.fi).