Toimituskunta

 

Päätoimittajat:
professori Anna Mauranen
anna.mauranen@helsinki.fi

akateemikko Risto Nieminen
risto.nieminen@aalto.fi


Toimitusneuvosto

professori Jari Eloranta
professori Jaakko Husa
professori Heikki Mannila
professori Päivi Pahta
professori Heta Pyrhönen
akatemiaprofessori Tapio Salmi
professori Hannu Sariola
professori Erkki Tomppo


Toimitussihteeri:
Anna Chydenius
anna.chydenius@acadsci.fi
viestinnän asiantuntija
Suomalainen Tiedeakatemia
https://acadsci.fi/