Päätoimittajilta

Kirjoittajat

  • professori Anna Mauranen
  • akateemikko Risto Nieminen

Abstrakti

AASF:n toinen numero tarjoaa mielenkiintoisen kokoelman kirjoituksia eri tieteenaloilta. Monessa artikkelissa tarkastellaan tieteellisen tiedon kehitystä eri aikaskaaloilla ja sitä, miten tutkimustiedon ja yhteiskunnan kehityslinjat ovat kietoutuneet toisiinsa.

Osasto
Pääkirjoitukset

Julkaistu

2023-05-30

Viittaaminen

Mauranen, A., & Nieminen, R. (2023). Päätoimittajilta. Annales Academiae Scientiarum Fennicae, 2(1), 6–7. https://doi.org/10.57048/aasf.130095