AFinLAn kanta rinnakkaistallennukseen

Yhdistyksen vuosikirjassa tai AFinLA-e:ssä julkaistun artikkelin voivat tekijät rinnakkaistallentaa yliopistonsa tai muun työnantajaorganisaationsa sähköiseen julkaisuarkistoon tai muuhun sähköiseen julkaisuarkistoon (esimerkiksi ResearchGate, Akademia.edu, LinkedIn) siten, että linkki alkuperäiseen julkaisuun on näkyvissä. Tekijällä on myös oikeus julkaista teos osana artikkeliväitöskirjaa tai –lisensiaatintyötä.

Artikkelista tallennetaan taittovaihetta edeltävä versio (final draft post-refereeing), ts. ei sitä, joka ilmestyy vuosikirjassa. Poikkeuksen muodostavat artikkelit, jotka julkaistaan osana artikkeliväitöskirjaa tai -lisensiaatintyötä: nämä artikkelit voidaan julkaista taitetussa muodossa. Teosta ei voi julkaista ennen kuin se on ilmestynyt AFinLAn OJS-julkaisualustalla. Ilmestymisen jälkeen tekijä voi halutessaan luoda kotisivultaan linkin AFinLAn OJS-verkkosivustolla julkaistuun kirjoitukseensa.