Toimituskunta

AFinLAn päätoimittaja

Irina Piippo, Helsingin yliopisto

AFinLAn toimitusneuvosto (2023)

Heini Lehtonen, Helsingin yliopisto (toimitusneuvoston pj.)

Maria Kok, Itä-Suomen yliopisto (toimitusneuvoston pj.)

Mari Honko, Jyväskylän yliopisto

Laura Pihkala-Posti, Tampereen yliopisto

Hillamaria Pirhonen, Jyväskylän yliopisto

Maria Pyykönen, Turun yliopisto

Saija Merke, Åbo Akademi

 

AFinLAn kansainvälinen toimitusneuvosto (2022-2023)

Francoise Blin, Dublin City University
John Hellermann, Portland State University
Scott Jarvis, University of Utah
Päivi Juvonen, Linnéuniversitetet
Annekatrin Kaivapalu, Tallinna Ülikool / Turun yliopisto
Pia Lane, Universitetet i Oslo
Anu Muhonen, University of Toronto
Anne Mäntynen, Helsingin yliopisto
Douglas Robinson, Hong Kong Baptist University
Anneli Sarhimaa, Johannes Gutenberg-Universität Mainz