Yhteystiedot

AFinLA ry.
c/o Soveltavan kielentutkimuksen keskus
PL 35
40014 Jyväskylän yliopisto

Pääasiallinen yhteyshenkilö

AFinLA ry:n puheenjohtaja Irina Piippo

Tuen yhteyshenkilö

AFinLA ry.