AFinLA ry.
c/o Soveltavan kielentutkimuksen keskus
PL 35
40014 Jyväskylän yliopisto

Pääasiallinen yhteyshenkilö

AFinLAn vuosikirjan toimitus / Editors of AFinLA Yearbook

Tuen yhteyshenkilö

AFinLA ry.