Tietojenkäsittelyteorian käsiterakenteet ja luonnollisen kielen ymmärtämisen mallintaminen.

  • Eero Hyvönen
Viittaaminen
Hyvönen, E. (1982). Tietojenkäsittelyteorian käsiterakenteet ja luonnollisen kielen ymmärtämisen mallintaminen. AFinLAn Vuosikirja, 12(34), 17-31. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/afinlavk/article/view/57575