’Input’ ja ’Intake’ kielenomaksumisessa

  • Kari Sajavaara
Viittaaminen
Sajavaara, K. (1982). ’Input’ ja ’Intake’ kielenomaksumisessa. AFinLAn Vuosikirja, 12(34), 107-116. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/afinlavk/article/view/57582