Patterns of English-Finnish codeswitching in Finland and in the United States

  • Helena Halmari
  • Robert Cooper
Avainsanat: code switching - sociolinguistics - Finnish - English, universals of the language, bilingualism - Finnish - English, language contacts, koodinvaihto - sosiolingvistiikka - suomen kieli - englannin kieli, kielen universaalit, kaksikielisyys - suomen kieli - englannin kieli, kielikontaktit
Osasto
Artikkelit
Julkaistu
tammi 1, 1998